บ่นจัง ทำบุญ ไม่ขึ้น ยาย จะขอบอก เคล็ดแก้ แล้วกัน

0
5726

การกรวดน้ำที่ถูกต้อง อย่าไปกรวดให้เจ้ากรรมนายเวรก่อน แนะแนะนำ รับอานิสงส์แรง ส่งผลทันตา อย่างคาดไม่ถึง

ในความเชื่อของคนไทย การกรวดน้ำคือการแบ่งส่วนบุญ ที่ตนใด้กระทำมามอบให้ ญาติพี่น้องและเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่คนละภพภูมิ เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รับอานิสงส์ผลบุญไปด้วย เพราะเชื่อว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะสร้างบุญสร้างทานได้ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายที่พระพุทธศาสนาในไทย นิยมสอนให้ฆราวาสทำ เพื่อจะได้ทำดี มีบุญอุทิศกรวดน้ำให้ผู้อื่นได้ด้วยความเชื่อนี้

ครูบาอาจารย์หลายท่านแนะนำว่า ก่อนจะกรวดน้ำให้ด ว งวิญญาณ หรือเจ้ากรรมนายเวร ให้ “ก ร ว ด น้ำ ใ ห้ ตั ว เ อ ง ก่ อ น “

คำว่า “กรวดน้ำให้ตัวเอง” ไม่ใช่เป็นการดึงบุญที่ตนทำให้ตัวเอง เพราะเราเป็นคนทำบุญบุญก็อยู่กับเราอยู่แล้ว แต่เป็นการแบ่งบุญให้เทวดาประจำตัว ที่ปกปักรั กษ าเรา ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่ ว ย แคล้วคลาด ในภยันตรายต่าง

“การที่เราไปกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรก่อน”

เท่ากับเราไปเสริมพลังให้กับด ว งจิตที่คิดอาฆาตเรา ให้มีแรงเหนือเทวดาประจำตัว ซึ่งอาจารย์บางท่านบอกว่าเป็นเ รื่ อ งที่ทำผิดขั้นตอน จึงทำให้ชีวิตไม่ดีขึ้น หรือเรียกว่า ทำบุญไม่ขึ้นนั่นเอง

บทกรวด น้ำให้แก่เทวดา ประจำตัว ทำแล้วดีกับตัวเรา ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น ช่วยเปิดทางและช่วยแก้ไขปัญหาชีวิต ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ขั้นตอน คือ เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว

กล่าวคำอ ธิษฐ านจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต

สัมมาสัมพุทธัสสะ สวด 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

โปรดเสด็จ มาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ

สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ให้เริ่ม เทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พย าน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใด ที่ข้าพเจ้า ชื่อ . สกุล . ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์

เ รื่ อ งที่ทำให้ทุกข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ ฯ

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

จัดงานเลี้ยงอย่างสุขใจ ให้ดีเคเทอริ่งช่วยดูแล

หมายเหตุ

การกรวดน้ำลงดิน กุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอ ธิษฐ านจิต
สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ ถ้าไม่สะดวก ก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ แล้วนำไปรด ลงดินที่โคนต้นไม้ การขอฝากผ่านบารมี ของพระแม่คงคา และพระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก ระหว่างท่องคำกรวด น้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดิน ตลอดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือ มากน้อยเพียงใด ให้เทให้หมด พร้อมกับคำพูด สุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้ หลงเหลือ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here