คำสอน ของ หลวงพ่อจรัญ จะเปลี่ยน ชีวิตคุณ ให้มี คุณค่า ยิ่งขึ้น

0
467

เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ สำหรับคำสอนทั้ง 10 คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

1 ความดีเป็นศัตรูของชีวิต ความดีต้องมีอุปสรรค

เขามา ร้ าย อย่าร้ ายตอบ เขาไม่ดีมา จงใช้ความดีเข้าไปแก้ไข

คนตระหนี่ ให้ของที่ต้องใจ คนพูดเหลวไหล เ อาความจริงใจ ไปสนทนา

2 จงอย่าหวั่นไหว จงทำใจให้ได้เมื่อมีทุ กข์

คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมใจได้ ถ้าผู้ใดเจริญสติวิปัสสนากรร มฐาน

จิตมั่นคง ต้องช่วยตัวเองได้ ทำใจได้ จะไม่เ สี ยใจ ไม่น้อยใจต่อบุคคลใด

คนทำใจได้นั่นแหละ จะได้รับผลดี มีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไป

3 คนโบราณท่านมีคติดี เวลาไปไหนมาไหนต้อง

1 นิ่งได้ 2 ทนได้ 3 รอได้ 4 ช้าได้ 5 ดีได้

คนสมัยนี้นิ่งไม่ได้ ปากไม่ดี ทนไม่ได้ อยู่ไม่ได้อีก

รอก็ไม่ได้ ช้าก็ไม่ได้ จึงเอ าดีกันไม่ค่อยจะได้

ในยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้ สิ่งเหล่านี้มีความหมายมาก แต่ทุกคนไม่เคยคิด

4 ใครตั้งใจ ทำดี อย่าไปกังวลเรื่อง ปากคน เพราะต่อให้เรา ดี

ขนาดไหน หากไม่ถูก กิเลส เขา เขาก็ไม่ชอบ ไม่เข้าใจ

เขาก็ตำหนิ ดังนั้น ดี-ชั่ ว ไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเรา

แต่อยู่ที่เราเองทั้งหมด เรารู้เราเองก็เพียงพอแล้ว

5 ชาวพุทธแท้ๆ ควรจะได้ดีมีสุขจากการนับถือศาสนาพุทธ

โดยแก้ปัญหาที่เกิดด้วยอริยสัจ 4

ทุ กข์เกิดแล้วหาสาเหตุของทุ กข์ด้วยการกำหนดทุ กข์หนอ

มันทุ กข์ตรงไหนหนอ บำเพ็ญจิตภาวนา สมาธิ ปัญญา

จะบอกทุ กข์เกิดขึ้นตรงนั้น ต้องแก้ตรงนั้น อย่าไปแก้ผิ ดจุด

อย่าไปให้ผีให้เจ้ามาแก้ หรือเ อาหมอดูมาแก้ มันไม่ถูกเรื่อง

6 ความอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์

ความสามา รถเป็นของนักประกอบกิจ

ความสามา รถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี

7 วันไหนโยมถูกด่ ามากวันนั้นเป็นมงคล

วันไหนโดยถูกป้อยอเขาจะล้วงไส้เราโดยไม่รู้ตัว

หลงเชื่อเราจะประมาท จะเ สี ยท่าเ สี ยทีต่อสิ่งร้ าย

และที่เขามาป้อยอกับเรา ระวังให้ดี เขาไม่ได้รักเราจริง

8 สร้างบุญใช้สติ ไม่ต้องใช้สตางค์

พวกเราหาแต่สตางค์ ไม่หาสติกันเลย

9 คนเราจะทำอะไรได้ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อต ายแล้ว

ไม่สาม ารถจะทำความดีหรือความชั่ วได้เลยฉะนั้นในช่วงที่

มีชีวิตอยู่ควรที่จะทำความดีใช้ชีวิตให้เป็นสา ระ

จะต้องต่อสู้กับความไม่ดีงามทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเรา

10 จงพอใจในชีวิตของตัวเอง

โดยมิต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่น

ข้อความสุดท้ายใน ส.ค.ส.2559 ที่หลวงพ่อจรัญ

เขียนไว้ก่อนละสังขาร แม้วันนี้หลวงพ่อจรัญจะละสังขารไปแล้ว

แต่ทุกคำสอนของท่านยังมีคุณค่าและเป็นจริงเสมอ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here