กรมอุตุฯเตือน เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชก

0
136

อากาศ 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2563 ถึง 22 มกราคม 2563 การคาดหมาย ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3 ถึง 12 องศาเซลเซียส และในช่วงวันที่ 20 ถึง 22 มค 63 บริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีจะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 ถึึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 17ถึง 22 มค 63 ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ลักษณะสำคัญทางอุตุฯ ในช่วงวันที่ 16 22 มค 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้าปกคลุมภาคเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 20 ถึง 22 มค 63 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว ตลอดช่วง และอุณหภูมิลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15 ถึง 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 33 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 ถึง 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 25 กม ชม

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า ตลอดช่วง อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 19 ถึง 21 มค 63อุณหภูมิต่ำสุด 21 ถึง 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม ชม

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 16 ถึง 17 มค 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 34 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 18 ถึง 22 มค 63 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม ชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ถึง 35 กม ถึง ชม ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 16 ถึง 18 มค 63 มีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 35 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 มค 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึึง 20 กม ชม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here